Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đã phát triển một loại pin mới sử dụng nước và muối mà có thể cho phép lưu trữ điện năng được tạo ra từ điện gió và điện mặt trời, tăng hiệu quả của các nguồn năng lượng tái tạo.

Pin rẻ tiền bằng nước và muối có thể lưu trữ điện năng tốt hơn
Pin rẻ tiền bằng nước và muối có thể lưu trữ điện năng tốt hơn

Hai dạng năng lượng tăng trưởng nhanh ngày nay là điện gió và điện mặt trời, và cả hai đều chung những hạn chế cố hữu. Chúng phụ thuộc vào thời tiết và điện năng chỉ đủ dùng trong một vài giờ hoặc vài ngày. Các công ty năng lượng luôn tìm cách tích trữ điện năng thu được để dùng dần khi các cánh đồng điện gió và điện mặt trời chạy không tải.

Không nhiều lựa chọn cho các công ty năng lượng. Một giải pháp đã được áp dụng tại Australia là xây dựng trạm lưu trữ năng lượng với các dãy pin khổng lồ để tích trữ điện. Nhưng ngay cả hệ thống pin cũng có những vấn đề cơ bản về giá thành và tuổi thọ. Tuy nhiên các hạn chế này có thể sẽ được giải quyết bởi phát minh mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford.

Theo đó họ đã phát triển loại pin rất rẻ và rất bền, phù hợp cho lưu trữ điện năng ở quy mô lớn. Chúng là pin mangan-hydro và nó được chế tạo bằng cách hòa tan mangan sulfat, một loại muối thông thường, trong nước.

Khi điện được đưa vào dung dịch, nó khởi động một phản ứng hóa học, tạo ra mangan dioxit và khí hydro. Khí hydro có thể được tích trữ và sử dụng để tạo ra điện khi cần. Loại pin này có thể nạp rất nhiều điện và phản ứng hóa học này được lặp lại.

Vẫn còn quá sớm để đưa vào sử dụng rộng rãi loại pin mới. Các nhà nghiên cứu chỉ thử nghiệm một nguyên mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm và chưa có gì đảm bảo rằng thiết kế sẽ khả thi trên thực tế. Nhưng nếu các ưu điểm về giá thành và độ bền được chứng minh thì tương lai của loại pin mới sẽ không còn xa.

TXL

Từ Khóa: