EvoWheel là thiết bị dùng để chuyển đổi tạm thời một chiếc xe đạp thông thường thành xe đạp điện. Sản phẩm này đang trong quá trình gây quỹ để phát triển hoàn thiện cho sản xuất thương mại.

EvoWheel - Thiết bị biến xe đạp thường thành xe đạp điện
EvoWheel – Thiết bị biến xe đạp thường thành xe đạp điện

Giống như hầu hết các thiết kế tương tự trước đó, EvoWheel chỉ đơn giản là một bánh gắn động cơ điện mà thay vào bánh trước của xe đạp thông thường (thời gian thay trong vòng 30 giây). Khi người dùng đạp pedal, động cơ điện trong EvoWheel tự động chạy và tạo ra lực kéo. Thiết bị này không điều khiển liên tục được tốc độ.

Tuy nhiên EvoWheel vẫn có một số chế độ hỗ trợ điện khi được lựa chọn tùy theo mong muốn về lực đẩy. Người dùng có thể chọn một trong số các chế độ này bằng cách sử dụng một ứng dụng iOS/Android trên smartphone. Nó sẽ cung cấp các dữ liệu như tốc độ hiện tại và thời lượng của pin.

EvoWheel - Thiết bị biến xe đạp thường thành xe đạp điện
EvoWheel – Thiết bị biến xe đạp thường thành xe đạp điện

EvoWheel sẽ có nhiều kích cỡ khác nhau. Tất cả các phiên bản sẽ có một động cơ 250W với 3 lựa chọn pin để chạy hết hành trình từ 30 – 90 km. Tốc độ tối đa mà EvoWheel có thể hỗ trợ là 30 km/h.

Hiện tại nhóm nghiên cứu đang gọi vốn để phát triển hoàn thiện và sẵn sàng cho sản xuất thương mại hóa EvoWheel. Mức giá dành cho các nhà đầu tư từ 299 USD đến 449 USD trong khi giá bán lẻ dự kiến từ 699 USD đến 899 USD.

TXL