Arthur Benjamin là một nhà ảo thuật toán học với bộ óc cực kì nhanh nhạy và một tình yêu toán học cháy bỏng. Ông có nhiều cuộc nói chuyện chia sẻ về toán học và những điều thú vị mà ông khám phá ra.

Nhưng trong video này, ông chỉ tập trung vào vẻ đẹp trong toán học, những điều hay ho và truyền cảm hứng hiếm khi xuất hiện trong các lớp học thông thường.

Quý Khải 

Xem thêm: