Không ngoài dự đoán của các CTCK trong nước, Vincom Retail (VRE) là cổ phiếu duy nhất được V.N.M ETF thêm mới vào danh mục trong kỳ cơ cấu này.

VRE được đặc cách cho vào danh mục V.N.M ETF
VRE được đặc cách cho vào danh mục V.N.M ETF

Sáng nay, quỹ ETF MV Index Solutions (MVIS) chính thức công bố kỳ đảo danh mục quý I/2018 của chỉ số MVIS Vietnam Index.

Mặc dù mới chỉ lên sàn được 4 tháng, VRE đã được V.N.M ETF “đặc cách” cho vào danh mục vì đã đạt trên yêu cầu về vốn hóa, thanh khoản và free float.

Với việc bổ sung thêm một cổ phiếu Việt Nam và không loại bất kỳ cổ phiếu nào, danh mục MVIS Vietnam Index hiện gồm 26 cổ phiếu, trong đó, số lượng cổ phiếu Việt Nam là 19 và số cổ phiếu nước ngoài vẫn là 7.

Tỷ trọng danh mục cổ phiếu Việt Nam cũng được gia tăng từ mức 72,90% lên 75,31% sau khi giảm ở kỳ trước. Hiện tỷ trọng tài sản phân bổ vào 7 cổ phiếu nước ngoài là 24,69%.

Exchange Traded Fund hay ETF là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của ETF gồm một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng.

Theo đó, nhà quản lý quỹ không cần tích cực tái cơ cấu danh mục của quỹ mà chỉ cần bám sát theo rổ chứng khoán của chỉ số mục tiêu.

Diệu Chi