Theo kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ năm 2018, Việt Nam dự kiến sẽ đi vay 384 nghìn tỷ đồng, trong đó gần 1/3 là vay nợ nước ngoài.
 

Cụ thể, theo Quyết định 437/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kế hoạch vay của chính phủ Việt Nam năm 2018 là 384 nghìn tỷ đồng, bao gồm vay trong nước gần 276 nghìn tỷ đồng và vay nước ngoài 108 nghìn tỷ đồng.

Trong số đó, Chính phủ sẽ vay cho cân đối ngân sách nhà nước là 341,8 nghìn tỷ đồng, gồm vay để bù đắp bội chi 195 nghìn tỷ đồng, vay để trả nợ gốc 146,8 nghìn tỷ đồng, và vay về để cho vay lại 42,2 nghìn tỷ đồng.

Về kế hoạch trả nợ, Chính phủ dự kiến sẽ chi 256,8 nghìn tỷ đồng để trả nợ trong năm 2018, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 256,8 nghìn tỷ đồng và trả nợ của các dự án vay lại là 18,6 nghìn tỷ đồng.

Việt Nam dự định vay nợ 384 nghìn tỷ đồng năm 2018, trả nợ 257 nghìn tỷ đồng
Việt Nam sẽ vay 195 nghìn tỷ đồng để bù đắp bội chi năm 2018. (Ảnh: PLXH)

Chính phủ cũng phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018, bao gồm: Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 24,4 nghìn tỷ đồng; hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tối đa 9,7 nghìn tỷ đồng; hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2 nghìn tỷ đồng; hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD; hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.000 triệu USD; dư nợ vay ngắn hạn của các doanh nghiệp cuối năm 2018 không vượt quá số dư vào thời điểm 31/12/2017.

Ngoài ra, hạn mức vay của chính quyền địa phương cũng được phê duyệt ở mức tối đa là 21,5 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu cập nhật từ Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã dành 41,8 nghìn tỷ đồng (khoảng 1,83 tỷ USD) để chi trả nợ lãi, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017. Con số trên nằm trong số chi ngân sách 4 tháng là 410 nghìn tỷ đồng.

Minh Tuệ