Chiều 10/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập TP. Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, 2 xã của Chí Linh được sáp nhập là Kênh Giang và Văn Đức. Sau sáp nhập được lấy tên là xã Văn Đức.

Còn 6 phường thuộc thị xã Chí Linh được thành lập gồm:

  1. Phường Hoàng Tiến trên cơ sở xã Hoàng Tiến;
  2. Phường An Lạc trên cơ sở xã An Lạc;
  3. Phường Đồng Lạc trên cơ sở xã Đồng Lạc;
  4. Phường Tân Dân trên cơ sở xã Tân Dân;
  5. Phường Cổ Thành trên cơ sở xã Cổ Thành;
  6. Phường Văn Đức trên cơ sở xã Văn Đức (sau sáp nhập).

Với việc thành lập TP. Chí Linh được thực hiện trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị xã Chí Linh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi sáp nhập và thành lập TP. Chí Linh thì thành phố này có diện tích tự nhiên 282,917 km2 với dân số 220.421 người; có 19 đơn vị hành chính với 14 phường và 5 xã.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc sáp nhập 2 xã trên là thực hiện theo Nghị quyết 18 của hội nghị T.Ư 6. Việc sáp nhập được thực hiện đối với những đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nghiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết trên VTC News, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành về sự cần thiết việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập TP. Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương như Tờ trình của Chính phủ.

Thống nhất về nội dung Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập TP. Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra. (Ảnh: Quốc hội)

Để các cơ quan, tổ chức và địa phương có thời gian chuẩn bị, kiện toàn tổ chức, thay đổi tên gọi, con dấu và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị hành chính mới được thành lập, Ủy ban Pháp luật đề nghị Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần quy định rõ hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2019.

Phát biểu kết thúc nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, ngay sau khi nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương cần phải thực hiện phân vạch lại địa giới hành chính của các đơn vị hành chính này để tránh xảy ra tranh chấp sau này. Cùng với đó, chú ý tính toán, cân đối tổng biên chế lực lượng công an sắp xếp ở các đơn vị hành chính mới để tránh tăng biên chế.

Tỉnh Hải Dương có diện tích tự nhiên là 1.668,200 km2 và dân số là 1.797.228 người; có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm TP. Hải Dương và Chí Linh.

Thế Tam (tổng hợp)