Một số vụ tấn công mạng chắc chắn sẽ thành công, nhưng Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ đã có các cơ chế phục hồi để hạn chế thiệt hại và duy trì vận hành hệ thống tài chính.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ngày 9/5 tại Toronto (Canada), ông Filipe Dinis – Giám đốc Vận hành của Ngân hàng trung ương Canada cho biết sẽ dành nhiều thời gian và sự chú ý hơn tới các mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính do các cuộc tấn công trên mạng gây ra trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng trên toàn thế giới ngày càng gia tăng về phạm vi và mức độ nghiêm trọng.

Ông Dinis cho biết các khoản đầu tư đang được thực hiện để đảm bảo ngân hàng này có khả năng chống lại các mối đe dọa trên mạng, cơ sở hạ tầng thị trường tài chính được ngân hàng giám sát nhằm giảm thiểu các rủi ro.

Sáu ngân hàng lớn nhất của Canada đang hợp tác để kiểm tra và tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống phần mềm thanh toán bán buôn, ông Dinis cho biết.

“Mục tiêu là để có một cách tiếp cận nhanh chóng, hợp tác nhằm phục hồi nếu một người tham gia chính bị ảnh hưởng bởi một sự kiện an ninh mạng nghiêm trọng, chẳng hạn như sự cố dữ liệu bị hỏng dẫn đến ngừng hoạt động kéo dài”, ông Dinis nói. 

Vị quan chức này cho biết Ngân hàng trung ương Canada đã giúp tạo ra chương trình quản lý khả năng phục hồi hoạt động với Phòng Tài chính của Ngân hàng thanh toán Canada và các ngân hàng lớn khác của nước này.

Năm ngoái, Ngân hàng trung ương Canada đã tiến hành thử nghiệm cách thức giao tiếp và cơ chế báo cáo nếu có một cuộc khủng hoảng toàn diện phát sinh. Vụ thử nghiệm đã phát hiện những thiếu sót trong khả năng điều phối các hành động của ngành tài chính trong trường hợp có sự cố dẫn đến gián đoạn kinh doanh.

Ông Dinis cho biết ngân hàng của ông đang phát triển các giao thức cải tiến để giải quyết vấn đề thiếu sót đó nhằm tạo ra một hệ thống phòng thủ toàn diện.

Tuệ Minh