Tết Âm lịch ở Hà Nội năm nay, thưởng tết cao nhất có mức cao hơn năm ngoái là 120 triệu đồng nằm ở khối doanh nghiệp FDI.

Theo báo cáo của hơn 4.200 doanh nghiệp (DN) gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, năm 2017, nhiều DN đã tăng lương bình quân cho người lao động khoảng 7% đến 9% so với năm trước. Với Tết Âm lịch 2018, mức thưởng được nhiều DN dự kiến chi trả bình quân tăng 5,5% đến 8%, theo VnExpress.

Tình hình thưởng tết Âm Lịch 2018 tại Hà Nội (Ảnh: Báo Zing).

Cụ thể:

  1. Đứng vị trí đầu bảng về mức thưởng Tết Âm lịch là khối DN FDI có mức thưởng bình quân là 4,6 triệu đồng/người; trong đó, cao nhất là 325 triệu đồng/người (năm ngoái là 205 triệu); thấp nhất là 700.000 đồng/người. Với Tết Dương lịch 2018, mức thưởng bình quân 550.000 đồng/người, không tăng so với năm trước, trong đó cao nhất là 38 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.
  2. Đứng vị trí thứ hai về mức thưởng Tết Âm lịch là khối các DN dân doanh với mức cao nhất 60 triệu đồng/người và thấp nhất 650.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân 3,95 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với năm trước. Về thưởng Tết Dương lịch, khối này có mức thưởng bình quân 600.000 đồng/người tăng 9% so với năm trước. DN thưởng cao nhất 16 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.
  3. Đứng vị trí thứ ba là khối các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 50,85 triệu đồng/người và thấp nhất là 800.000 đồng/người. Mức bình quân Tết Dương lịch của khối này đạt 1 triệu đồng/người, không tăng so với năm trước, trong đó mức cao nhất là 33,9 triệu và thấp nhất là 500.000 đồng.
  4. Đứng cuối bảng là các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước. Theo đó, mức bình quân thưởng Tết Âm là 3,85 triệu đồng, tăng 7% so với năm trước. DN thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người và thấp nhất là 600.000 đồng/người. Thưởng Tết Dương lịch 2018 của nhóm này bình quân 600.000 đồng/người, tăng 10% so với năm trước, trong đó cao nhất là 10 triệu đồng/người và thấp nhất là 300.000 đồng/người.
Thưởng tết 2018 bình quân các DN tại Hà Nội (Ảnh: Báo Zing).

Cùng ngày, Đà Nẵng cũng thông báo con số thưởng Tết của các DN trên địa bàn. Trái ngược với Hà Nội, doanh nghiệp cổ phần góp vốn của nhà nước dẫn đầu về thưởng tết với mức cao nhất 300 triệu đồng; thấp nhất là 100.000 đồng nằm ở khối dân doanh.

Tại Nghệ An, thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về một công ty chế biến phụ phẩm thủy sản (khối FDI) với mức 120 triệu đồng/người, tăng gấp đôi so với mức 63 triệu đồng của năm ngoái.

Mức thưởng thấp nhất là 450.000 đồng/người (thuộc công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn); mức thưởng bình quân là 4,6 – 5,6 triệu đồng/người, không có doanh nghiệp nào thưởng Tết bằng hiện vật. Về tiền lương cho người lao động, mức bình quân năm qua là 5-5,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,6-12,6 %.

Thế Tam (TH)