Ngày 25/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018-2025. Đây là hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Thanh Niên cho biết, theo lộ trình đề án đến năm 2025, Đà Lạt sẽ trở thành thành phố thông minh, hiện đại của Việt Nam. Thành phố sẽ tập trung nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các cơ quan nhà nước phục vụ quản lý trên địa bàn; xây dựng hệ thống thông tin kinh tế, xã hội, phân tích dữ liệu lớn, dự báo; hoàn thiện hạ tầng và dữ liệu cho đô thị thông minh; xây dựng chính quyền điện tử, triển khai cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh.

Trung tâm điều hành mô phỏng thành phố thông minh. (Ảnh: G.B)

Đề án “Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh” giai đoạn 2018 – 2025 xác định lộ trình thực hiện theo mô hình 4 trụ cột chính: Quản trị, đời sống, môi trường và kinh tế.

Các lĩnh vực và nội dung được giao cho các sở chuyên ngành chủ trì đã và đang được triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên, gồm: Chính quyền điện tử, quy hoạch đô thị và quản lý đất đai, nông nghiệp, du lịch, thành phố an toàn, môi trường, giáo dục – đào tạo, y tế, giao thông.

Ứng dụng di động Dalat City được triển khai trước tiên trong các hợp phần của dự án nhằm tạo hạ tầng dữ liệu để tiếp tục triển khai các ứng dụng thông minh khác. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, đề án sẽ điều chỉnh, thay đổi căn bản cách thức vận hành nhiều hoạt động động xã hội và kinh tế. Cụ thể:

  • Trong lĩnh vực nông nghiệp, các giải pháp ứng dụng trong nông nghiệp, phát triển đồng bộ cơ sở vật chất tại các doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp.

  • Trong lĩnh vực du lịch, xây dựng cổng thông tin ứng dụng du lịch thông minh phục vụ du khách trên thiết bị di động, xây dựng TP wifi…

  • Trong lĩnh vực TP an toàn: Lắp đặt hệ thống camera giao thông, hệ thống tích hợp quản lý camera an ninh tập trung, Trung tâm điều hành giám sát tập trung…

  • Trong lĩnh vực môi trường, mở rộng mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, môi trường đất TP, hệ thống nhà máy xử lý rác thải và cung cấp thông tin cho người dân, xây dựng bản đồ và phần mềm dự báo lan truyền ô nhiễm…

  • Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, xây dựng hệ thống bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến, hệ thống đào tạo trực tuyến E-Learning, lớp học tương tác thông minh…

  • Trong lĩnh vực y tế: Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh, xây dựng y bạ điện tử, quản lý sức khỏe cho người dân, chăm sóc sức khỏe từ xa trên nền tảng vạn vật kết nối…

  • Trong lĩnh vực giao thông: Xây dựng ứng dụng cung cấp thông tin giao thông cho người dân và du khách, giải pháp bãi đỗ xe thông minh, vé xe điện tử, hệ thống quản lý vận tải hành khách công cộng áp dụng cho xe buýt…

Ông Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết trên Dân Việt: “Hướng tới một thành phố có nhiều tiện ích, thân thiện cho mọi người trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông tiên tiến và cuộc cách mạng 4.0. Việc xây dựng thành phố thông minh chính là cơ hội để Đà Lạt ứng dụng rộng rãi khoa học công nghệ hiện đại vào các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm giải quyết những vấn đề vừa trước mắt, vừa lâu dài, nắm bắt thời cơ bứt phá phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với định hướng xây dựng thành phố Đà Lạt tiêu chuẩn hiện đại, tiện ích, bền vững”.

Khôi Minh (tổng hợp)