Hoạt động đầu tư vào Việt Nam của các doanh nghiệp châu Âu được ông Gellert Horvath, đồng Chủ tịch EuroCham Việt Nam, đánh giá là “khá lạc quan”, với 64% doanh nghiệp đặt niềm tin vào môi trường đầu tư Việt Nam.

Tại buổi họp báo về tình hình hoạt động của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam diễn ra ngày 8/3, EuroCham đã công bố chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của các thành viên đạt 77 điểm trong quý IV/2017, không thay đổi so với quý II/2017 (khảo sát cho quý III/2017 không được thực hiện).

Khảo sát BCI cũng cho biết có 64% số doanh nghiệp thành viên lạc quan về triển vọng kinh doanh trong quý tiếp theo, thấp hơn tỷ lệ 66% trong quý II/2017. Bên cạnh đó, chỉ có 10% số doanh nghiệp tỏ ra kém lạc quan về triển vọng kinh doanh, thấp hơn mức 11% trong khảo sát trước đó.

Theo EuroCham Việt Nam, mức giảm này là không đáng kể, và tỷ lệ này vẫn cao cho thấy các doanh nghiệp châu Âu vẫn lạc quan với việc kinh doanh ở Việt Nam.

Đặc biệt, báo cáo cho thấy có đến 50% số doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam muốn mở rộng đầu tư trong quý tiếp theo, trong khi tỷ lệ này là 47% trong quý II/2017. Số doanh nghiệp dự kiến tăng mạnh đầu tư trong quý IV là 18%, gấp đôi so với 2 quý trước đó.

Ngoài ra, khảo sát cho thấy 36% số doanh nghiệp không có ý định mở rộng, và chỉ có 5% muốn giảm quy mô đầu tư, so với các con số tương ứng của hai quý trước là 39% và 9%.

Năm 2018, theo ông Gellert, các chi nhánh của EuroCham tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động kết nối đầu tư tới các địa phương, nhằm kết nối chặt chẽ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu với chính quyền các địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh triển vọng lạc quan về đầu tư tại Việt Nam, EuroCham cho rằng các doanh nghiệp EU đầu tư tại đây còn gặp một số rào cản như khó thu hút nhân tài, hay sự đối xử không bình đẳng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước và vấn đề thực thi luật sở hữu trí tuệ chưa cao.

Nguyễn Trang