“Tiên học lễ, hậu học văn”, cuốn sách đầu đời của trẻ không phải để học tri thức, mà chính là học làm người. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn trang sách đầu tiên đi vào tâm hồn trẻ sẽ là những bài học thấm đẫm lòng nhân. Đó không chỉ là tiếng Việt, văn Việt, mà chính là tâm hồn Việt. Với tâm nguyện ấy, Đại Kỷ Nguyên trân trọng giới thiệu tiểu mục “Tủ sách bé yêu” với những bài thơ, những mẩu chuyện nhỏ, vừa là ‘văn’, cũng vừa là cái ‘lễ’ làm người.

Bài đọc:

Siêng năng học hành

Nhỏ còn thơ dại biết chi,
Lớn rồi đi học, học thì phải siêng
Theo đòi cũng thể bút nghiên,
Thua em kém chị cũng nên hổ mình.

Giải nghĩa:

– Thơ dại: ít tuổi chưa biết gì
– Biết chi: chưa hiểu gì
– Siêng: chăm học chăm làm
– Bút nghiên: bút là cái để viết, nghiên là cái để mài mực. Ở đây, bút nghiên là nói về sự học hành
– Hổ: cùng nghĩa như tiếng thẹn

Học tiếng: Siêng — biết — đi học — hổ mình.

Bé đặt câu:

  1. Lúc còn bé tôi chưa … … gì. Nay tôi lớn rồi, tôi … …
  2. Trẻ con đi học phải … …
  3. Học dốt không bằng ai cũng nên … …

Đáp án:

  1. biết ; đi học
  2. siêng
  3. hổ mình

Bé trả lời:

– Trẻ còn bé dại thì thế nào?
– Trẻ đã lớn rồi thì làm gì?
– Biếng học thì thế nào?

Bản in:

Tủ sách bé yêu: Siêng năng học hành

Nội dung: “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”, lớp Đồng Ấu, 1935
Trình Bày: Tâm Minh

Từ Khóa: