“Tiên học lễ, hậu học văn”, cuốn sách đầu đời của trẻ không phải để học tri thức, mà chính là học làm người. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn trang sách đầu tiên đi vào tâm hồn trẻ sẽ là những bài học thấm đẫm lòng nhân. Đó không chỉ là tiếng Việt, văn Việt, mà chính là tâm hồn Việt. Với tâm nguyện ấy, Đại Kỷ Nguyên trân trọng giới thiệu tiểu mục “Tủ sách bé yêu” với những bài thơ, những mẩu chuyện nhỏ, vừa là ‘văn’, cũng vừa là cái ‘lễ’ làm người.

Bài đọc:

Cây sen

Trong đầm, gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Đại ý:

Bài này nói cây sen mọc chỗ bùn mà vẫn giữ được hương thơm sắc đẹp. Cũng như người hiền, dẫu ở với người gian ác thế nào cũng không bỏ cái lòng ngay thẳng của mình.

Giải nghĩa:

– Đầm: vũng nước to mà không sâu.

– Bông: cũng nghĩa như hoa.

– Nhị: phần ở giữa bông hoa, có hương thơm.

Bé đặt câu:

1. Làng ta có cái ……… đến mùa nực có nhiều sen.

2. Có thứ sen ………. trắng, có thứ sen ………. đỏ.

3. Người ta lấy ……… sen để ướp chè.

4. Sen mọc ở ………. lên mà không có ………..

Đáp án:

1. đầm
2. bông, bông
3. nhị/nhuỵ
4. bùn, mùi bùn

Bé trả lời:

– Sen thường mọc ở đâu?

– Cây sen thế nào?

– Lá nó thế nào?

– Hoa nó thế nào?

– Người ta giồng sen để làm gì?

Bản in:

Tủ sách bé yêu: Cây sen

Nội dung: “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”, lớp Dự bị, 1935
Trình Bày: Tâm Minh

Từ Khóa: