“Tiên học lễ, hậu học văn”, cuốn sách đầu đời của trẻ không phải để học tri thức, mà chính là học làm người. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn trang sách đầu tiên đi vào tâm hồn trẻ sẽ là những bài học thấm đẫm lòng nhân. Đó không chỉ là tiếng Việt, văn Việt, mà chính là tâm hồn Việt. Với tâm nguyện ấy, Đại Kỷ Nguyên trân trọng giới thiệu tiểu mục “Tủ sách bé yêu” với những bài thơ, những mẩu chuyện nhỏ, vừa là ‘văn’, cũng vừa là cái ‘lễ’ làm người.

Bài đọc:

Anh em như thể tay chân

Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hoà thuận hai thân vui vầy.

Giải nghĩa:

– Bác mẹ: cha mẹ
– Thân: gần gũi, thiết tha
– Hai thân: hai cha mẹ, cha và mẹ

Học tiếng: Chân tay — bác mẹ — hai thân — hoà thuận.

Bé đặt câu:

  1. Anh em có …… thì cha mẹ mới được vui.
  2. Anh em yêu nhau như thể ……
  3. Nói …… và …… cũng nghĩa là nói cha mẹ.

Đáp án:

  1. hoà thuận
  2. chân tay
  3. bác mẹ ; hai thân

Bé trả lời:

– Anh em phải yêu nhau như thế nào?
– Anh em không hoà thuận thì cha mẹ làm sao?
– Những người cùng chung bác mẹ là ai?
– Anh em là người xa hay gần?

Bản in:

Tủ sách bé yêu: Anh em như thể tay chân

Nội dung: “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”, lớp Đồng Ấu, 1935
Trình Bày: Tâm Minh

Từ Khóa: