do the cooking: nấu ăn
sweep the floor /swi:p/: quét nhà
mop the floor /mɒp/: lau nhà
vacuum the floor /’vækjuəm/: hút bụi
dust the furniture /dʌst/: lau bụi đồ đạc
make the bed: dọn giường
wash the dishes: rửa bát
water the plants: tưới cây
do the laundry /’lɔ:ndri/: giặt quần áo
hang up the laundry: phơi quần áo
iron the clothes /aɪən /: là quần áo
take out the rubbish /ˈrʌbɪʃ/: đổ rác

Nhấn vào ảnh để xem hình lớn

Ví dụ trong câu văn:

I do the cooking and Joe does most of the cleaning.
Tôi nấu ăn còn Joe thì làm phần lớn việc dọn dẹp

My house is near to a construction site, so everyday I need to dust the furniture
Nhà tôi gần công trường xây dựng, nên mọi ngày tôi cần lau bụi đồ đạc

I will help her hang up the laundry but I never actually use the washing machine
Tôi sẽ giúp cô ấy phơi quần áo nhưng thực tế tôi không bao giờ sử dụng máy giặt

Mom taught us all to make the bed before we got dressed
Mẹ dạy tất cả chúng tôi dọn dường trước khi chúng tôi mặc quần áo

Thu Hiền (tổng hợp)