Trong tiếng Anh, ngoài việc dùng “No problem” để nói “Không sao đâu” mà chúng ta vẫn biết, còn rất nhiều cách nói khác rất thú vị, các bạn cùng học và áp dụng nhé!

No problem: Không có gì đâu.

You’re welcome: Không có gì đâu.

Sure thing: Mọi thứ rất ổn.

No worries: Đừng bận tâm.

Cool: Ổn mà.

It’s all gravy: Mọi chuyện đều ổn.

Certainly: Chắc chắn rồi.

Of course: Đương nhiên rồi.

That’s absolutely fine: Mọi thứ rất ổn.

“No problem” là một cách nói hơi thiếu thân mật so với khi chúng ta nói: “You’re welcome”

Nó có nghĩa là: “Tôi có thể làm được điều đó” và chúng ta hiểu là: “Nó dễ thôi và tôi có thể làm nó mà không có chướng ngại gì.”

Một trường hợp khác mà chúng ta có thể sử dụng câu nói đó là khi chúng ta đáp lại sự hối tiếc của ai đó đã không nói lời cảm ơn hay xin lỗi mà đáng lẽ ra họ nên thể hiện.

Ví dụ:

 1. “Could you help me with this please?” “Sure, no problem”

“Bạn có thể vui lòng giúp tôi việc này không?” “Ồ đương nhiên rồi.”

 1. “Thank you for your help yesterday” “It was no problem at all”

“Cảm ơn bạn vì đã giúp đỡ tôi ngày hôm qua.” “Ồ, không có gì đâu!”

Các cách nói của “Không có gì đâu” sẽ được liệt kê nhiều hơn ở bên dưới và kí hiệu chữ F (formal) dùng để thể hiện đây là cách nói trang trọng, thân mật và chữ I (informal) biểu đạt cách nói thông thường.

 • You’re welcome (F): Không có gì.
 • Sure thing (I): Chắc chắn rồi.
 • No worries (I): Đừng bận tâm.
 • Cool (I): Ổn mà.
 • It’s all gravy (I): Mọi chuyện đều ổn
 • Certainly (F): Chắc chắn rồi.
 • Of course (F): Đương nhiên rồi.
 • That’s absolutely fine (F): Mọi thứ rất ổn.
 • Don’t mention it (F/I): Đừng nhắc đến việc đó, không có gì đâu.
 • It’s nothing (I/F): Có gì đáng kể đâu.
 • No probs (I): Không có gì đâu.
 • You’re very welcome (F/I): Không có gì đâu.
 • It’s my pleasure (F): Đó là niềm vinh hạnh của tôi
 • No sweat (I): Không có gì đáng kể mà

(Theo myenglishteacher.eu)

Xem thêm: