Lời Việt:

Thiên đường tình yêu

Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em, hàng ngày, hàng giờ.
Với em, anh là tất cả, là ngôi sao sáng nhất dẫn đường cho em.
Anh chạm vào em trong những giấc mơ.
Và trong khung cảnh ấy, chúng ta đã trao nhau những nụ hôn.
Em ước mong được ở bên anh, đi qua những ngày nắng cũng như ngày mưa.

Chorus:

Em sẽ yêu anh cho đến tận khi em không còn nữa, sâu rộng như biển trời.
Vẻ đẹp của tình yêu chúng ta vẽ nên cầu vồng ở bất cứ nơi nào chúng ta qua.
Em cần có anh trong suốt cả cuộc đời mình.
Anh là niềm hy vọng, là niềm tự hào của em.
Em tìm thấy thiên đường của mình trong vòng tay anh.
Trong mắt anh, em thấy cả biển trời.
Mong rằng cuộc sống sẽ là thiên đường tình yêu của đôi ta.

Giải thích:

1. You’re always on my mind: Cụm “to be on somebody’s mind” có nghĩa “luôn suy nghĩa/ lo lắng về ai/ cái gì rất nhiều”. Ta cũng có rất nhiều các cụm từ đi với “mind” như “to my mind” ( bằng với “in my opinion”), “lose somebody’s mind” = “tobe/ go out of mind” (phát điên), “make up somebody’s mind” (quyết định điều gì), “take somebody’s mind off something” (làm cho ai đó quên điều gì không vui trong một khoảng thời gian ngắn.)

2. I pray to be with you: Động từ “pray” (cầu nguyện) cũng là trạng từ bằng với “please” trong câu hỏi hoặc bảo ai đó làm gì. Ví dụ: “What, pray, is the meaning of this?” (Thôi xin, cái này nghĩa là sao?). Khi “pray” là động từ nó có cách dùng như sau: “pray to do something” (ước nguyện làm gì), “pray (to somebody) for somebody/ something” (cầu nguyện với ai về người nào/ cái gì đó). Ví dụ: “He prayed to be forgiven.” (Anh ta cầu nguyện được tha thứ.), “She prayed to God for an end to her sufferings.” (Cô ta cầu Chúa kết thúc sự đau khổ của cô ta.).

Full lyrics

Love Paradise

You’re always on my mind
All day just all the time
You’re everything to me
Brightest star to let me see
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days

I’ll love you till I die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go
Need you all my life
You’re my hope
You’re my pride
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life our love paradise

You’re always on my mind
All day just all the time
You’re everything to me
Brightest star to let me see
You touch me in my dreams
We kiss in every scene
I pray to be with you through rain and shiny days

I’ll love you till I die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go
Need you all my life
You’re my hope
You’re my pride
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life our love paradise

I’ll love you till I die
Deep as sea
Wide as sky
The beauty of our love paints rainbows
Everywhere we go
Need you all my life
You’re my hope
You’re my pride
In your arms I find my heaven
In your eyes my sea and sky
May life our love paradise