Nếu bạn hiểu và biết dùng từ lóng, người bản xứ sẽ thấy bạn thân thiện hơn. Vậy nên đừng quên bỏ túi những từ lóng dưới đây nhé. Bên cạnh từ lóng là những từ/cụm từ thông thường đồng nghĩa, bạn sẽ dễ dàng hiểu được nó hơn.

 1. Fiver – £5: 5 bảng

Ví dụ:

How much is this? – Fiver!

Cái này bao nhiêu tiền? – 5 bảng!

 1. Fortnight – Two Weeks: 2 tuần

Ví dụ:

How long will you stay in Ha Noi?

Cậu sẽ ở Hà Nội bao lâu?

I will stay here for fortnight.

Mình sẽ ở đây trong 2 tuần.

 1. Give You A Bell – Call you: gọi cho bạn

Ví dụ:

Good-bye! I’ll give you a bell tomorrow.

Tạm biệt nhé! Tớ sẽ gọi cậu ngày mai.

 1. Gobsmacked – Amazed: bất ngờ

Ví dụ:

It’s so gobsmacked, Trump did win!

Thật là bất ngờ, Trump đã thắng!

 1. Gutted – Devastated:  tàn phá ,thảm thiết

Ví dụ:

The area has been devastated by war.

Khu vực đã bị phá hủy hoàn toàn bởi chiến tranh.

 1. Hoover – Vacuum: máy hút bụi

Ví dụ:

We use Hoover to clean the carpet.

Chúng ta dùng máy hụt bụi để làm sạch tấm thảm.

 1. Kip – Sleep or nap: ngủ một chút

Ví dụ:

I must get some kip.

Tôi phải ngủ một chút!

 1. Knackered – Tired: mệt mỏi

Ví dụ:

He feels so knackered after a long time working.

Anh ấy thấy mệt mỏi sau một thời gian dài làm việc.

 1. Know Your Onions – Knowledgeable: thông thái

Ví dụ:

You really know your onions!

Bạn thật thông thái!

 1. Loo – Toilet: nhà vệ sinh

Ví dụ:

Please, remember clean the loo to day.

Nhớ là hãy cọ rửa nhà vệ sinh nhé.

 1. Lost the Plot – Gone Crazy: bị điên rồi

Ví dụ:

He spent all money he has on that car! He lost the Plot.

Anh ta đã tiêu hết tiền vào cái xe ô tô đấy! Anh ta điên mất rồi.

 1. Nicked – Stolen: bị ăn cắp, ăn cướp

Ví dụ:

I’ve had my bike nicked again.

Tôi lại bị mất cắp xe đạp rồi.

 1. Nosh – Food: thức ăn

Ví dụ:

Don’t waste the nosh.

Đừng có lãng phí đồ ăn.

 1. Nutter – Crazy Person: kẻ khùng

Ví dụ:

They think he is nutter, but he isn’t!

Họ nghĩ anh ta là người điên, nhưng không phải đâu!

 1. One Off – One time only: 1 lần duy nhất

Ví dụ:

You have this change one off in life, be saved!

Bạn có cơ hội này duy nhất một lần trong đời thôi, hãy đắc độ!

 1. Pants – Panties: quần lót

Ví dụ:

A pair of pants cost 50,000 VND today.

Một đôi quần lót hôm nay có giá 50,000 đồng.

 1. Pissed – Drunk: say xỉn

Ví dụ:

Don’t drive when you are pissed.

Đừng lái xe khi đang say xỉn.

Thuần Thanh

Xem thêm