Trong cuộc sống hiện đại và hối hả như ngày nay, đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng, mình có đang lướt qua một cách vội vã và đánh mất những điều thật sự quý giá?

Hãy cùng xem video dưới đây:

videoinfo__video3.dkn.tv||5aee13656__

Ad will display in 09 seconds

Imagine yourself 90 years old on a porch in a rocking chair looking back on their life. Got that image? Good now let me tell you studies show that the biggest regret from elderly people on their deathbed not what they did it’s what they didn’t do. The risk they never took. How sad would it be to get to the end of your life and realize? You never truly live.

  • let sb V: cho phép ai làm gì

Hãy tưởng tượng bạn đã 90 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh trước hiên nhà và nhìn lại cuộc đời của mình. Bạn đã tưởng tượng được chưa? Rồi giờ thì hãy để tôi nói với bạn rằng các nghiên cứu chỉ ra rằng hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời của những người cao tuổi lúc gần đất xa trời không phải về những điều họ đã từng làm mà là về những điều họ chưa làm. Rủi ro mà họ chưa bao giờ thử. Thật đáng buồn làm sao khi đi tới cuối cuộc đời rồi bạn mới nhận ra rằng: bạn chưa bao giờ thực sự sống.

This is your life. Nobody else’s, no matter how much your society, your parents, your friends, want you to live the way they want you to live, you run the show. When you shut your eyes and go to sleep at night the entire world cease it to exist and when you wake up, it’s born again.

  • cease it to exist: biến mất

Đây là cuộc sống của bạn chứ không phải của ai khác, bất kể xã hội này, cha mẹ bạn, bạn bè bạn chỉ muốn bạn sống theo cách của họ, nhưng bạn mới là vai chính.  Khi bạn nhắm mắt đi ngủ, cả thế giới này sẽ không còn tồn tại và khi bạn thức dậy nó lại được sinh ra.

This is your life. You’re in control; you gotta do what feels right in your heart. Now go back to the rocking chair and think what will your future self say? About the idea, you never created the book you never wrote, the words you never spoke. Are you tired? Were you scared or you want to fit in and be cool? But the greatness ain’t about being cool. A great man or women will never fit in cuz they stand out.

  • fit in: phù hợp, vừa vặn
  • stand out: vượt trội, khác biệt

Đây là cuộc đời bạn. Bạn nắm quyền điều khiển nó, ngay bây giờ hãy làm điều gì đó mà bạn tận tâm muốn làm. Hãy quay lại cái ghế bập bênh và nghĩ xem tương lai của bạn sẽ nói lên sự thật là gì? Về ý tưởng mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới, về cuốn sách mà bạn chưa bao giờ viết, về những lời mà bạn chưa bao giờ nói. Bạn có thấy mệt mỏi và sợ hãi không? Hay bạn muốn giống như người khác và cảm thấy dễ chiu? Nhưng  những điều vĩ đại lại không hề dễ dàng. Một người đàn ông hay phụ nữ vĩ đại sẽ chẳng bao giờ thấy mình giống với người khác vì họ khác biệt.

Ảnh minh họa: Adobe Stock

But I get it. You want it easy. But if greatness was easy, you would see a lot of successful people, a lot of great people, astronauts, professional athletes or superheroes. But you know you see a lot of people with big mouths making excuses on Facebook trying to get likes. But they don’t even like themselves.

  • try to V: cố gắng làm gì

Nhưng tôi hiểu rồi. Bạn muốn nó thật dễ dàng. Nhưng nếu điều lớn lao đều là dễ dàng thì bạn sẽ thấy được rất nhiều người thành công và rất nhiều người vĩ đại, các phi hành gia, những vận động viên chuyên nghiệp hay những siêu anh hùng. Nhưng bạn biết đấy bạn thấy rât nhiều người lớn tiếng trên Facebook biện bạch để cố gắng lấy được nhiều like. Nhưng họ không thực sự thích chính mình.

See the difference between winners and losers is persistent and talent. It’s persistence my teacher told me about the bamboo tree. After planting the seed it takes 5 years for its breaks through the ground. That’s 5 whole years of attention pours in water every day if you miss a day it died right there. But once it went to the ground after the five years, within five weeks, it goes 90 feet tall, so you’re doing it is good.

persistent (adj) – kiên định, bền bỉ => persistence (n): sự kiên định

Hãy nhìn xem sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thất bại đó chính là sự kiên định  và tài năng. Nó chính là sự kiên định mà thầy của tôi đã nói với tôi về cây tre. Sau khi trồng hạt giống nó phải mất tới 5 năm để đâm chồi. Trong suốt 5 năm đó bạn phải chú ý tưới nước và nếu bạn quên một ngày nó sẽ chết ngay. Nhưng khi nó đã nẩy mầm sau 5 năm, chỉ trong 5 tuần nó sẽ cao tới 90 feet (27 mét), và có nghĩa là bạn đã làm rất tốt.

It’s gonna take time. You have a dream people are gonna laugh. They won’t see you. They’ll say what is that idiot doing? Watering around. They’re incapable of seeing the plan that’s planted inside of you. They have sight but no vision. Only you have a vision so let them laugh. They’ll say be real, be realistic but realism is often an excuse for pessimism and you can’t let other people’s opinions of the finder reality so let them laugh.

  • be incapable of Ving: không đủ khả năng làm gì

Nó sẽ mất thời gian đấy. Bạn có một ước mơ mà mọi người đều cười nhạo. Họ không hiểu bạn. Họ sẽ nói đó là điều ngốc nghếc? Cứ tưới nước hoài. Họ không có khả năng nhìn thấy cái cây đã được trồng ở trong bạn. Họ có mắt nhưng không có tầm nhìn. Chỉ có bạn có tầm nhìn nên hãy cứ để họ cười bạn. Họ sẽ nói rằng hãy thực tế, thực tế nhưng chủ nghĩa hiện thực thường là nguyên nhân của sự bi quan và vì thế bạn không cần quan tâm tới quan điểm của những người tìm kiếm thực tế, hãy cứ để họ cười.

Ảnh: Adobe Stock

But I guarantee you won’t find one successful person in history that people didn’t laugh at. Stop worrying about your reputation cuz reputation is what people think about you. Your characters who you are making a commitment wholeheartedly stop thinking and just do it. Do it for you, the real you coz you deserve it. You’re gonna do over in life. So live your dreams. You don’t gotta be great to get started. But you gotta get started to be great 

Nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ không tìm thấy người thành công nào trong lịch sử mà mọi người lại không cười nhạo họ. Nên đừng lo lắng về hư danh bởi hư danh là điều mà mọi người nghĩ về bạn. Những phẩm chất mà bạn đang cam kết hết lòng mới là quan trọng, vậy hãy dừng  suy nghĩ hãy đi thực hiện đi. Hãy làm nó vì bạn, vì bạn thực sự. Vì bạn xứng đáng với điều đó. Bạn đã làm quá nhiều thứ trong cuộc đời. Hãy sống với những ước mơ của bạn. Bạn không cần phải là người vĩ đại để bắt đầu, nhưng hãy bắt đầu thực hiện nó một cách vĩ đại.

Xem thêm: Bài diễn thuyết truyền cảm hứng mạnh mẽ của Tổng thống Trump: Đừng bao giờ bỏ cuộc

videoinfo__video3.dkn.tv||9fe3fbc89__

Ad will display in 09 seconds

Từ Khóa: