• Học viên Pháp Luân Công - Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn

Từ đợt phong tỏa ở Thượng Hải, nhìn lại cuộc Thỉnh nguyện hòa bình ngày 25/4 của Pháp Luân Công: Lên tiếng cho quyền của chính mình

Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn 04/05/22, 06:00

Đối với nhiều người ở Thượng Hải, thành phố lớn nhất ở Trung Quốc, cũng là một trung tâm tài chính toàn cầu, họ luôn vội đến rồi vội đi. Đợt phong tỏa vì COVID-19 từ cuối tháng 3 năm 2022 không chỉ khiến cuộc sống hối hả của họ ...

Thơ: Tầm Sư

Nghệ thuật 04/04/22, 12:00

“Sơn cùng thủy phúc nghi vô lộ; Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” - Lục Du Trần gian vạn nẻo khói mù sương;Mấy kiếp nhân sinh đã lạc đường.Xuất niệm xa xăm nào toại ý;Khai tâm chót vót để sầu vương.Khi trong vô vọng không lùi gót;Lúc ngập hoang mang ...