• Học viên Pháp Luân Công - Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn

Chương trình kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội: Chuyến đi dài năm tháng, trái tim dẫn lối chúng ta về

Nghệ thuật 13/05/18, 09:43

"Phong Vũ Đồng Thuyền" là chủ đề chương trình kỷ niệm đặc biệt nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 13/05/2018 được tổ chức tại Hà Nội. Người ta thường nói: Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp… Hàng triệu người trên thế giới đã thoát khỏi cửa tử ...