Trung Quốc chưa mạnh tay ngăn dòng chảy fentanyl đến Hoa Kỳ

Trung Quốc chưa mạnh tay ngăn dòng chảy fentanyl đến Hoa Kỳ

Các quy định về sản xuất dược phẩm và hóa chất của Trung Quốc không đầy đủ đã làm cản trở việc ngăn chặn dòng chảy opioid cũng như fentanyl sang Hoa Kỳ. Nhóm opioid là thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện, fentanyl là ...