Điểm tin thế giới 11/12: Tổng thống Thái Anh Văn: Trung Quốc dùng quyền lực chính trị can thiệp thương mại và kinh tế; Bắc Kinh cáo buộc Ottawa vi phạm thỏa thuận song phương

Điểm tin thế giới 11/12: Tổng thống Thái Anh Văn: Trung Quốc dùng quyền lực chính trị can thiệp thương mại và kinh tế; Bắc Kinh cáo buộc Ottawa vi phạm thỏa thuận song phương

Mục Điểm tin thế giới của Đại Kỷ Nguyên News ngày 10/12 có những tin nổi bật dưới đây: Tổng thống Thái Anh Văn: Trung Quốc dùng quyền lực chính trị can thiệp các hoạt động thương mại và kinh tế Đáp lại tuyên bố thân Trung ...