Người Nga muốn biết khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. “Khi nào sẽ có hòa bình?”,  “Khi nào chúng ta sẽ thắng?”, “Điều gì đang được thực hiện để kết thúc chiến dịch này?…

Một sự kiện được truyền hình thường niên diễn ra tại Nga và tổng thống Putin phải trả lời trực tiếp các câu hỏi của công dân Nga trong vài giờ.

Qua kết quả thống kê các câu hỏi, hiện tại người Nga đang quan tâm nhất là việc khi nào và như thế nào cuộc chiến với Ukraina mới kết thúc ?.

Việc khảo sát thống kê được thực hiện bởi dịch vụ phân tích của Trung tâm Levada Nga. 

Theo đó dẫn đầu với tỉ lệ 21% người Nga muốn biết khi nào chiến tranh sẽ kết thúc. “Khi nào sẽ có hòa bình?”,  “Khi nào chúng ta sẽ thắng?”, “Điều gì đang được thực hiện để kết thúc chiến dịch này? …

Trong khi đó chỉ có 7% câu hỏi thể hiện sự lo lắng về mức lương thấp và câu hỏi khi nào mức sống sẽ tăng lên.

Và 6% câu hỏi muốn biết khi nào ông Nga Vladimir Putin sẽ rời bỏ quyền lực.

Chỉ có 2% số người được hỏi sẽ đặt câu hỏi về chính sách đối ngoại và tham nhũng.