Bệnh gan ăn cơm xong không nên đi bách bộ

Bệnh gan ăn cơm xong không nên đi bách bộ

Ăn cơm xong, “đi bách bộ” là một việc tốt đối với sức khoẻ. Nhưng đối với người viêm gan và sa dạ dày thì sẽ có tác dụng ngược lại. Người bị bệnh viêm gan, ăn cơm xong mà ...

Kết thúc

Không còn trang để tải