Bên thềm giáng sinh

Bên thềm giáng sinh

Lại thêm mùa nữa... Giáng Sinh Ta về niệm lại lời kinh nguyện cầu Chúa nơi tim, Chúa trên đầu Miền thăm thẳm vẫn đắm màu yêu thương. Thánh ca rộn giữa giáo đường Ta đi lạc giữa đêm trường ...

Độ nhân khó thế ai hay?

Độ nhân khó thế ai hay?

Như Lai thế giới cao ngần, Chuyển sinh trăm vạn ngàn lần xuống đây. Người thế gian chật chội, bùn lầy, Vui buồn trong một nơi này mà thôi. Bao nhiêu kiếp, bấy luân hồi, Bao bầm dập, được thân ...