Lời than của bà nhặt hạt dẻ

Nghệ thuật 19/08/18, 08:31

Cuối thu, hạt dẻ già rồi, Rải rác rụng khắp trên đồi đầy gai. Bà già còng, tóc bạc phai, Dẫm gai lội lớp sương mai nhặt về. Khá lâu được vốc, lưng tê, Cả ngày mới được ...