Nghe thì thầm trong đêm
Rừng cây thay màu lá
Vườn ươm đang trở dạ
Sinh sôi ngàn chồi non

Vườn ươm đang trở dạ,sinh sôi ngàn chồi non. (Nguồn ảnh: Pixabay)

Tôi lắng nghe trong đêm
Tiếng nước lùa hồi hả
Tiếng nước mềm như lá
Trăng lên từ khi nào?

Tiếng nước mềm như lá, trăng lên từ khi nào? (Nguồn ảnh: Medium.com)

Chợt hiểu nỗi xôn xao
Tiếng cuộc đời náo nức
Nói bao lời chân thực
Trong tiếng gà gáy vang

BL