Sớm mở cửa ra gió lạnh se
Cơn mưa còn nước đọng sau hè
Khoác áo tĩnh thiền trong tiếng nhạc
Buông hết trong tâm những bộn bề

Buông hết trong tâm những bộn bề… (Ảnh: pinterest.com)

Mùa này ngày ngắn hay dài nhỉ
Việc chẳng kịp xong đã tối trời
Loay hoay sau nắng mùa mưa lại
Thắt lòng nghe nước ngập từng nơi

Loay hoay sau nắng mùa mưa lại… (Ảnh: pinterest.com)

Người cứ thản nhiên .. vốn dĩ sao ?
Cớ gì đời sống lắm khổ đauvăn thơ
Lao tâm lao lực rồi sinh bệnh
Để mắt chân chim dạ héo sầu.

Kim Thoa

Từ Khóa: