Anh – Mặt trời xa lắc…

Anh – Mặt trời xa lắc…

Em đã từng nghe Chuyện về một người đàn bà Yêu một người đàn ông Tha thiết. Người đàn ông đi trên cát Người đàn bà theo sau Vốc những dấu chân đưa lên má ...

Thơ: Nghe nhạc Thiên quốc

Thơ: Nghe nhạc Thiên quốc

Chân trời nhì nhằng sáng Bốn phía mây xạm đen Đoàn người áo xanh ngọc Vẫn bước đều một, hai Có chấm mát trên vai Có chấm mát trên mặt Có gió lùa kẽ tóc Nhuộm xanh chốn Thiên Thai. Trời oi nồng, ...