Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Thiên là chi?
Địa là chi?
Nhân là gì?
Ai thấu tỏ!

Thiên không xanh
Thần tiên hành,
Địa không sắc
Mệnh mong manh.

Thời mạt kiếp
Nhân mê mờ,
Phật chủ đến
Sáng thiên khung.

Phật chủ đến. Sáng thiên khung. (Ảnh: Minghui.org)

Đường lên thiên
Là hữu thực,
Ai dám buông
Sẽ tìm được.

Cổng lên trời
Không khó mở,
Chìa khóa vàng
Chân – Thiện – Nhẫn.

Hiện tại mờ
Tương lai tỏ,
Thiện nhân lưu
Ác nhân bỏ.

Phật từ bi
Cứu chúng sinh,
Pháp nghiêm trị
Kẻ bạo hành.

(Ảnh: Flickr.com)

Nhân đắc Đạo
Thành Phật, Thần
Người ô uế
Hủy vạn phần.

Hỡi thế nhân
Mau thức tỉnh,
Cơ hội tuột
Mãi ăn năn.

Thiên đổi thay
Địa đổi thay
Nhân không đổi
Trốn đâu đây?

Sáng thế chủ
Tới cứu người,
Ai biết được
Mãi tốt tươi…

Nhân đắc Đạo. Thành Phật, Thần. (Ảnh: Pinterest.com)

Ân Thi