Đôi lời về tác giả: Nhà báo Nguyễn Quốc Khanh quê Đức Thọ, Hà Tĩnh, là hội viên Hội nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Biên Tập báo Hà Tĩnh, chủ tịch Hội nhà báo Hà Tĩnh. Ông đã xuất bản các tập thơ “Quả đầu mùa”, “Giấc mơ xanh”, “Hồn quê”, “Cầu Vồng”… Thơ ông dung dị, nhẹ nhàng, sâu lắng yêu thương và hàm chứa nhiều nội ẩn sâu sắc thâm thúy…

Hải Thượng Lãn Ông

Thuộc làu kinh sử
Ngẫm nát cuộc đời
Chán cảnh người với người cạn tàu ráo máng!
Giành nhau miếng ăn

Hất nhau chỗ đứng
Bỏ mặc người đau ốm chẳng ai thương!

Thuộc làu kinh sử. Ngẫm nát cuộc đời. (Ảnh: Pinterest.com)

Xin gặp vua treo áo từ quan
Về làm bạn với núi rừng Sơn Quang quê mẹ
Hái cây lá, bắt côn trùng tẩm chế
Viết “Hải Thượng y tôn tâm lĩnh” cứu người

Hái cây lá, bắt côn trùng tẩm chế. Viết “Hải Thượng y tôn tâm lĩnh” cứu người. (Ảnh: Wikipedia.org)

Tự diễu mình – một ông già lười!
Ngày lại ngày cần cù lặng lẽ
Xây cho đời kho trí tuệ uyên thâm
Để lại cho đời một tấm lòng nhân
Một tượng đài Lương y bất tử!

Nguyễn Quốc Khanh