Nội hàm thâm sâu trong hội họa truyền thống Trung Hoa

Nội hàm thâm sâu trong hội họa truyền thống Trung Hoa

Trong xã hội phương Đông cổ đại, khi làm mọi công việc đều chú trọng điều tức, vận khí, trong hội họa lại càng như vậy. Vì thế mà linh cảm sáng tác nghệ thuật của cổ nhân phần lớn đến từ nội tâm tĩnh ...