Nhân sinh như mộng, ta là ai?

Nhân sinh như mộng, ta là ai?

Chưa bao giờ trong lịch sử, hội họa lại đạt đến đỉnh cao hoàn mỹ như thời kỳ Phục Hưng. Và cũng chưa bao giờ trong lịch sử, hội họa lại trượt dốc và rơi ...