Cảm âm ca khúc ‘Đắc Độ’: Như giấc chiêm bao

Cảm âm ca khúc ‘Đắc Độ’: Như giấc chiêm bao

Lời bài hát da diết, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Qua đó ta cảm nhận thấy đây là một sinh mệnh đã được Đại Pháp gột rửa, vô cùng thuần khiết, không một chút vấy bẩn bởi danh - lợi - tình và những tranh ...

Câu chuyện âm nhạc: Nghe âm luật hiểu số mệnh con người

Câu chuyện âm nhạc: Nghe âm luật hiểu số mệnh con người

Chúng ta đều biết rằng xem tướng, toán mệnh, chiêm tinh, trắc tự v.v. đều có thể tính toán và xem trước được vận mệnh một đời người, nhưng rất hiếm khi chúng ta nghe thấy câu chuyện của người có thể tiên đoán được ...