‘Nếu Shen Yun về Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ đến’

‘Nếu Shen Yun về Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ đến’

“Thực sự bản nhạc đầu tiên hôm nay vừa cất lên, tôi nói thật là nước mắt tôi đã gần như là chảy ra rồi!” (Diễn viên Minh Phương, Nhà hát Tuổi Trẻ), “Rất xúc động!”, “Rất cảm động!”, “Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời!” ...