Tủ sách bé yêu: Gọi dạ, bảo vâng

Tủ sách bé yêu: Gọi dạ, bảo vâng

“Tiên học lễ, hậu học văn", cuốn sách đầu đời của trẻ không phải để học tri thức, mà chính là học làm người. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong ...

Phải làm sao khi con bạn nói dối?

Phải làm sao khi con bạn nói dối?

Do chưa đủ khả năng đánh giá về giá trị quan, nhân sinh quan nên trẻ nhỏ khó tránh khỏi việc từ háo thắng chuyển dần sang háo danh, từ đó dẫn tới nói dối. ...