Kim Dung sinh năm 1924 tại tỉnh Triết Giang, là một trong những nhà văn ảnh hưởng nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Tác phẩm của ông lấy cảm hứng từ những bậc đại anh hùng thượng võ trong lịch sử Trung Hoa. Từ năm 1955 đến 1972 ông đã viết tổng cộng 15 cuốn tiểu thuyết. Sự nổi tiếng của những bộ truyện đó khiến ông được coi là người viết tiểu thuyết võ hiệp thành công nhất.

Dưới đây là tên tiếng Anh 14 bộ tiểu thuyết võ hiệp (wuxia novel) của Kim Dung:

1. Phi Hồ Ngoại Truyện (飞狐外传): Other Tales of the Flying Fox

2. Tuyết Sơn Phi Hồ (雪山飞狐): Flying Fox of Snowy Mountain

3. Liên Thành Quyết (连城诀): A Deadly Secret

4. Thiên Long Bát Bộ (天龙八部): Demi-Gods and Semi-Devils

5. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện (射雕英雄传): The Legend of the Condor Heroes

6. Bạch Mã Khiếu Tây Phong (白马啸西风): Swordswoman Riding West on White Horse

7. Lộc Đỉnh Kí (鹿鼎记): The Deer and the Cauldron

8. Tiếu Ngạo Giang Hồ (笑傲江湖): The Smiling Proud Wanderer

9. Thư Kiếm Ân Cừu Lục (书剑恩仇录): The Book and the Sword

10. Thần Điêu Hiệp Lữ (神雕侠侣): The Return of the Condor Heroes

11. Hiệp Khách Hành (侠客行): Ode to Gallantry

12. Ỷ Thiên Đồ Long Ký (倚天屠龙记): Heaven Sword and Dragon Sabre

13. Bích Huyết Kiếm (碧血剑): Sword Stained with Royal Blood

14. Uyên Ương Đao (鸳鸯刀): Blade-dance of the Two Lovers

Thiện Nhân