Tủ sách bé yêu: Đi phải thưa, về phải trình

Tủ sách bé yêu: Đi phải thưa, về phải trình

“Tiên học lễ, hậu học văn", cuốn sách đầu đời của trẻ không phải để học tri thức, mà chính là học làm người. Chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong muốn trang sách đầu tiên đi vào tâm hồn trẻ ...