Lên Tam Đảo sống với ngàn mây

Bạn đọc 08/05/18, 11:57

Đôi nét về tác giả: Tác giả Phạm Hoàng Hải sinh năm 1948 tại Hà Nội, còn có bút danh là Hoàng Đại Dương. Ông từng công tác tại NXB Thế giới và là thư ...