Sử dụng dấu ‘?’ trong tiếng Anh như nào cho đúng?

Giáo dục 23/06/19, 17:44

Chủ đề tưởng chừng rất đơn giản này nhưng cũng vẫn có người nhầm đó. Hãy cùng khám phá xem những tình huống nào cần và không cần dùng dấu câu này nhé! Chúng ta thường dùng dấu “?” vào cuối một câu hỏi trực tiếp. Ví dụ: When was you born? Bạn sinh ...

Nói ‘very like’ có gì sai?

Giáo dục 20/06/19, 14:00

Nhiều người học có thói quen khi muốn diễn đạt "rất ..." là liền thêm "very" vào ngay phía trước từ ấy. Đó là một trong những lỗi sai cơ bản khi học tiếng Anh. Trong tiếng Việt, chúng ta vẫn thường nói: "rất thích", "rất muốn", "rất ghét",... ...

Cách hỏi và đưa ra lời khuyên trong tiếng Anh

Giáo dục 18/03/19, 15:20

Khi bạn gặp vấn đề nào đó và cần lời khuyên của người khác, hoặc ngược lại khi bạn muốn khuyên bảo ai đó thì chúng ta nói như thế nào? Bài học sau đây sẽ giúp bạn. Hỏi lời khuyên I want to have better job. What do you suggest? – ...

Bạn sẽ nói gì khi muốn ngắt lời ai đó trong tiếng Anh?

Giáo dục 28/02/19, 11:37

Chúng ta cùng tìm hiểu những mẫu câu dùng khi bạn muốn ngắt lời ai đó. Bài học giới thiệu cả cách nói trang trọng và không trang trọng.  1. Excuse me/Sorry for butting in but… Xin lỗi vì đã ngắt lời nhưng... 2. Just a moment, I’d like to… Chỉ một chút thời ...

Nói ‘You and I’ hay ‘You and me’?

Giáo dục 21/02/19, 18:38

Sự thật là cả “you and me” và “you and I” đều đúng về mặt ngữ pháp. Việc chọn dùng cụm từ nào phụ thuộc vào điều mà bạn muốn nói. – Nếu “You and I” là chủ thể thực hiện hành động thì nó sẽ đóng vai trò là đại ...

Các thành phần cơ bản trong câu tiếng Anh (P.4): Bổ ngữ

Giáo dục 10/06/18, 17:29

Khi nắm vững những kiến thước cơ bản về thành phần của câu, người học sẽ dễ dàng tạo dựng được câu như chơi ghép lego vậy. Câu tiếng Anh được tạo dựng nên bởi 5 thành tố cơ bản gồm: Chủ ngữ (Subject = S) Động từ (Verb = V) Tân ngữ (Object ...