Phân biệt Can, Could và Be able to

Học tiếng Anh 22/09/15, 14:29

CAN, COULD, BE ABLE TO đều được sử dụng để nói về khả năng của ai đó, sự việc có thể xảy ra. Nên đôi khi chúng ta nhầm lẫn về cách sử dụng các từ này. Bạn hãy đọc kỹ để phân biệt nhé. CAN CAN là một động từ khuyết ...

Những lỗi ngữ pháp thường gặp trong tiếng Anh

Giáo dục 18/09/15, 10:00

Dưới đây là những lỗi ngữ pháp người học tiếng Anh thường gặp, nhận biết và luyện tập sử dụng đúng sẽ giúp khả năng ngữ pháp được cải thiện. 1. One and a half: - Câu sai: "I've been in Scotland for one and a half month" (or "one month half") - Câu đúng: ...