Mệnh đề danh ngữ

Học tiếng Anh 18/11/15, 19:24

Mệnh đề danh ngữ (danh từ) là mệnh đề phụ có chức năng như 1 danh từ. Trong câu, danh từ làm nhiệm vụ gì thì mệnh đề danh từ làm nhiệm vụ đó. Nói 1 cách khác: hầu như danh từ trong câu có chức năng gì thì mệnh đề danh ...

Câu bị động (Passive voice)

Học tiếng Anh 11/11/15, 19:40

1. Bị động hay thụ động cách là cách đặt câu trong đó chủ ngữ đứng vai bị động Ví dụ: English is taught at school. Tiếng Anh được dạy ở trường A book was read. Quyển sách được đọc Chú ý: Điều kiện để có thể chuyển câu chủ động sang bị động: Thứ 1: Câu ...

Các loại câu hỏi tiếng Anh

Học tiếng Anh 07/11/15, 19:04

1. Câu hỏi Yes/ No: Thường bắt đầu với trợ động từ tương ứng với thời hoặc động từ khuyết thiếu - Are you John? (Bạn là John à?) - Do you like your new teacher? (Bạn có thích giáo viên mới không?) - Can you help me? (Bạn có thể giúp mình không?) - Have you ...

Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Học tiếng Anh 03/11/15, 17:27

Khái niệm. 1.1. Hiện tại phân từ chính là động từ thêm đuôi ”-ing”. Hiện tại phân từ còn được gọi là danh động từ, được thành lập bằng cách thêm ”-ing” vào sau động từ. 1.2. Qúa khứ phân từ hay còn gọi là quá khứ phân từ hai của ...

Các cấu trúc câu so sánh

Giáo dục 30/10/15, 19:27

Trong bài học này, chúng ta sẽ học những cấu trúc câu so sánh phổ biến nhất. 1. So sánh bằng So sánh bằng chỉ ra 2 thực thể chính xác giống nhau (bằng nhau hoặc như nhau) và ngược lại nếu cấu trúc so sánh ở dạng phủ định. Cấu trúc S + ...

Đại từ nhân xưng

Học tiếng Anh 27/10/15, 15:26

1. Đại từ nhân xưng làm chủ từ trong câu: I              tôi, ta                              - Chỉ người nói số ít. We          chúng tôi, chúng ta    - Chỉ người nói số nhiều. You         bạn, các bạn         ...

Một số cấu trúc cầu khiến trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 24/10/15, 13:58

Trong giao tiếp hàng ngày, những câu cầu khiến thường được sử dụng với tần suất cao. Dưới đây là những mẫu câu cầu khiến thông dụng, các bạn cùng học để áp dụng nhé! 1. To have sb do sth = to get sb to do sth: Sai ai, khiến ...

Câu điều kiện

Học tiếng Anh 23/10/15, 10:13

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi điều kiện được nói đến xảy ra. Trong bài này, chúng ta sẽ được học về tất cả các loại câu điều kiện, các lưu ý ...

Các cụm từ hữu ích dùng để viết lại câu

Học tiếng Anh 21/10/15, 16:33

Dạng bài viết lại câu, liên quan tới kỹ năng paraphrasing (diễn giải) là một phần rất quan trọng cần trau dồi trong các kỳ thi như Đại học, TOEIC, IELTS…, đặc biệt đối với phần thi Writing (viết) và Speaking (nói) hay Listening (nghe) và Reading (đọc). Đây là kỹ ...

Dấu hiệu nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh

Học tiếng Anh 17/10/15, 14:56

Cách nhận biết loại từ trong câu tiếng Anh theo vị trí của từ đang đứng là một trong những phương pháp học tiếng Anh đem lại một nền tảng về ngữ pháp vững chắc dành cho các bạn muốn sử dụng thành thạo các loại từ trong tiếng Anh. CÁCH ...

Phân biệt Should – Ought to – Had better

Học tiếng Anh 14/10/15, 14:24

Điểm chung: Đều mang nghĩa “nên” (làm gì) và theo sau là động từ nguyên thể (+Verb) Tất cả đều được theo sau bởi động từ nguyên thể không có ‘to’ S + should + V – Minh should take the TOEIC test before the internship time. S + should not + V (dạng ...

Mệnh đề quan hệ

Học tiếng Anh 13/10/15, 14:38

Mệnh  đề là một phần của câu. Mệnh đề quan hệ (hay Mệnh đề tính từ) cho chúng ta biết người hay vật nào mà ta muốn ám chỉ. Mệnh đề quan hệ có thể được thành lập bằng cách dùng đại từ quan hệ, trạng từ quan hệ, giới từ…. 1. ...

Cách sử dụng cấu trúc Used to

Học tiếng Anh 10/10/15, 10:52

Be/Get used to và Used to thoạt nhìn rất giống nhau nhưng ý nghĩa và cấu trúc dùng có nhiều điểm khác biệt. Các đề thi thường nhắm vào những sự tương đồng bề ngoài để đánh lừa thí sinh. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn giữa các cấu trúc tương ...

Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Học tiếng Anh 01/10/15, 14:37

I. CẤU TRÚC THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 1. To be: S + was/were + Adj/ Noun - I, he, she, it , N(số ít) + Was - You, we, they, N(số nhiều) + Were 2. Verbs: S + V quá khứ S + was/were + V-ing II. CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN THÌ QUÁ KHỨ ...

84 cấu trúc câu thông dụng trong tiếng Anh (phần II)

Giáo dục 01/10/15, 11:48

Chúng ta cùng hiểu về các cấu trúc câu cơ bản và thông dụng được sử dụng nhiều trong tiếng Anh 21. to be interested in + N/V-ing: ( quan tâm đến… ) e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays. (Bà Brown quan tâm đến việc đi mua sắm ...

Cấu trúc câu tiếng Anh chỉ mức độ

Học tiếng Anh 25/09/15, 11:36

1. Cấu trúc So…that (rất .......đến nỗi) 1.1. S + be + so + adj + that + S + V Ví dụ: - The food was so hot that we couldn’t eat it. (Thức ăn rất nóng đến nỗi chúng tôi không thể ăn được) - The girl is so beautiful that every ...

Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Học tiếng Anh 24/09/15, 13:42

Thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn là hai trong những thì thường gặp trong tiếng Anh và có nhiều điểm gần giống nhau nên nhiều bạn gặp một số rắc rối khi sử dụng hoặc làm bài tập. Bài này chúng ta sẽ so sánh hai thì ...