Tag Archives: chính sách

Lại chuyện con lợn gánh 51 loại phí và lệ phí

Do có quá nhiều hiện tượng phí chồng phí trong chăn nuôi, ngành nông nghiệp và các cơ quan liên quan đã nhiều lần đề nghị cắt giảm các loại phí và lệ phí, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn rất nhiều khoản phải ...