Cát li ti mà cát thành cồn cát
Cát xốn xang, cát mặc sóng xô bờ
Cát ngậm nắng, cát phơi mình bỏng rát
Trắng muối chân trời sắc cát hư vô

Em như cát đời lăn em về phố
Lẫn vào người, lẫn vào bụi vào mưa
Lẫn vào giận, lẫn vào thương vào nhớ
Lẫn vào mình, lẫn vào có vào không

Em như cát bới trong từng núi cát
Những bụi vàng nhỏ hơn cát nhỏ nhoi
Người lọc tối hầm sâu thành le lói
Cuối hầm kia là số kiếp con người

Anh là cát mai ngày thành cát bụi
Em lại tìm anh như bới cát phận mình
Anh là cát, cả em rồi cũng cát
Lẫn vào nhau, như cát, cát bụi ơi…

Xem thêm: Triệu đoá hồng – Câu chuyện tình yêu bất hủ

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__

Ad will display in 09 seconds
Từ Khóa: