Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu từng chữ, cho dù độc giả có cảm thụ được đến bao nhiêu, người thi sĩ cũng vẫn hạnh phúc trong những vần điệu của riêng mình.

Tráng sỹ đăng trình vội
Chiến bào in dặm trường
Ngựa rung bờm chỉnh mỉnh
Trăng thượng tuần chơi vơi

Khúc cầm không ly bôi
Hẹn chén trà quân tử
Xuất chiêu đừng do dự
Kiếm Đồ Long trảm rồng

Khúc cầm không ly bôi. Hẹn chén trà quân tử. (Ảnh: Pinterest.com)

Cõi hồng trần hư không
Danh lợi tình chẳng có
Gió mưa là chuyện nhỏ
Nhân sinh vốn vô thường

Kể từ độ ly hương
Ức kiếp chờ đắc độ
Chúng sinh miền Quê cũ
Mong huynh đệ mỏi mòn.

Cõi hồng trần hư không. Danh lợi tình chẳng có. (Ảnh: Pinterest.com)

Tấm chân tình sắt son
Thay cho lời tống biệt
Hẹn ngày về hoàn nguyện
Trượng phu chẳng hai lời

Trượng phu chẳng hai lời
Hẹn ngày về hoàn nguyện
Khúc cầm không ly biệt
Trà quân tử hẹn người.

Trượng phu chẳng hai lời. Hẹn ngày về hoàn nguyện. (Ảnh: Twitter)

Đường Phong

(Tặng hảo huynh đệ…)

Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ Thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.