Gạt nước mắt phận nghèo
vén tóc chảy lên mây
em bỏ mẹ bỏ cha, em về nhà người ấy

Gạt nước mắt vào đời
cho đắng cay rắc trắng đồi trắng núi
trắng chuỗi ngày chồng em bỏ em đi tìm vui

Gạt nước mắt vào đêm
cho tình mẫu tử chảy xuôi, em khóc
các con em giờ đã lớn đã khôn

Gạt nước mắt xuống sông mặn đầy nước mắt
đời em trắng tay
em thành người đàn bà cô đơn

Người ơi, thương em
cứ vốc lên mà uống
cho cạn đời sông, cạn hết cả kiếp đêm

Rồi chờ em
rồi chờ em lần nữa
cho em, một lần nữa, ngắm mặt con

Cho em xót
đến tận cùng lòng mẹ
cho em biết đi
sau trước phải trở về…

Clip ý nghĩa: Đức Phật giảng về 7 kiểu vợ: Thế nào là “làm vợ như một người hầu”?

videoinfo__video3.dkn.tv||6213e5a03__

Ad will display in 09 seconds