Đêm nghiêng quá bán đêm trôi
Sao sa xuống trõng cả đôi xoe tròn
Chùm chăn tứ phía vẫn còn
Thiếu thừa vài chỗ cỏn con chẳng vừa.

Đêm nghiêng quá bán đêm trôi. Sao sa xuống trõng cả đôi xoe tròn. (Ảnh: Youtube.com)

Loang loáng bóng lá đung đưa
Ngoài hiên xuyên kẽ song thưa vào màn
Ngâm nga uống giọt trăng tan
Hỏi hoa mấy độ nở tàn ra sao?

Ngâm nga uống giọt trăng tan. Hỏi hoa mấy độ nở tàn ra sao? (Ảnh: Pixabay.com)

Hỏi ta đang ở “thời” nào?
“Không” nào? hay…độ thấp cao mấy tầng?
Bồi hồi dạ luống bâng khuâng
Quẩn quanh suy nghĩ – sương nâng ngày về.

Thanh Bình