Người người trong vô minh mà tranh ngôi giành ghế
Nhà nhà vì sinh tồn mà chẳng thể ngồi yên
Quốc quốc vì quyền lợi mà ngăn sông chiếm biển
Ai ai cũng vì mình, chẳng suy xét dưới trên?

Trên nước đục ngầu vẫn còn những đóa sen (Ảnh: Clipzui.com)

Nhưng trên nước đục ngầu vẫn còn những đóa sen
Vẫn khai nở nhờ ơn trên Phật Pháp
Trong dập vùi vẫn bừng sáng niềm tin
Chân – Thiện – Nhẫn lung linh bất diệt

Thế nhân trong vô minh nào hay biết
Kiếp người này chỉ giả tạm mà thôi
Tương lai sự vĩnh hằng cho sinh mệnh,
Hãy tu tâm, hướng thiện, trở về Trời!

Tương lai sự vĩnh hằng cho sinh mệnh. Hãy tu tâm, hướng thiện, trở về Trời!

Ân Thi

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||164c40544__

Ad will display in 09 seconds