Sáng sớm lặng nghe chim hót
Thả hồn tìm chút thư nhàn
Nhưng lòng đong đầy chua xót
Đời còn nhiều lắm trái ngang

Sáng sớm lặng nghe chim hót, thả hồn tìm chút thư nhàn (Ảnh: wallimpex.com)

Tiếng chim mượt mà chau chuốt
Ríu ran nốt nhạc lăn tròn
Rót vào lòng tôi vị ngọt
Xua niềm chua xót vơi đi

Rót vào lòng tôi vị ngọt, xua niềm chua xót vơi đi (Ảnh: tokkoro.com)

Thần tiên về qua mộng mị
Ghé vào tâm tư thầm thì
Vạn vật quy luật “Nhân – Quả”
Bận lòng suy nghĩ mà chi!

Duy Thơm

Từ Khóa: