Hậu quả tự nhiên và hậu quả logic

Dạy trẻ nên người 21/07/20, 14:15

Phương pháp nào có thể giúp trẻ thành người có khả năng tư duy độc lập và ra quyết định một cách khôn ngoan? Đó là dùng hậu quả tự nhiên và hậu quả logic để dạy trẻ. Mặc dù hình phạt được sử dụng phổ biến, nhưng hình phạt không ...

Thơ: Nhân quả

Nghệ thuật 08/03/20, 09:45

Dẫu trời xanh từ bi và hiếu sinh Luật nhân quả vẫn vĩnh hằng thực hiện Kẻ ác nghiệp không thể nào trốn tránh Người thiện lương được phúc báo phước lành Trời đã báo cho con người cảnh tỉnh Qua sấm rung, mưa đá giữa mùa xuân Hãy giữ tâm trong tỏa lành đức ...

Chữ Chân-Thiện-Nhẫn mang đầy phúc âm

Nghệ thuật 11/02/20, 11:29

'Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa'...(*) Lời xưa thâm thúy chăng là Hỏi ai khôn khéo được qua luật Trời? Phúc phận ấy nhờ người tích Thiện Phường gian tham xảo biện nào hay Cổ nhân vẫn nói câu này: Đời cha ăn mặn, con xoay khát vòng Lại ngẫm ...

End of content

No more pages to load